“Database met telefoonnummers van 267 miljoen Facebook-gebruikers was online”

Een database was doorzoekbaar op internet met de namen en telefoonnummers van meer dan 267 miljoen, voornamelijk Amerikaanse, Facebook-gebruikers, claimt de site Comparitech. De database zou twee weken online zijn geweest.

In totaal bevatte het Elasticsearch-cluster 267.140.436 records, die elk een unieke Facebook-ID, telefoonnummer, volledige naam en tijdstempel bevatten. De server had een inlogdashboard met Vietnamese tekst. Comparitech en beveiligingsonderzoeker Bob Diachenko rapporteren over de vondst.

Nadat het IP-adres van de server aan de provider was gemeld, werd de server op 14 december 19 december offline gehaald. Op 12 december verscheen de database echter al als een download op een hackerforum. Het is niet bekend hoe oud de gegevens zijn en hoe deze zijn gelekt.

Diachenko vermeldt het scenario dat de gegevens werden verkregen via een ontwikkelaar-API, voordat Facebook de toegang tot telefoonnummers via deze API in 2018 blokkeerde. Een andere optie is dat de gegevens worden geschraapt via openbare Facebook-pagina’s.

The post “Database with telephone numbers of 267 million Facebook users was online” appeared first on LOUDLABS.

Lost Password