HTML Koppen

Met kopelementen kunt u specificeren dat bepaalde delen van uw inhoud koppen of subkoppen zijn. Net zoals een boek de hoofdtitel, hoofdstuktitels en ondertitels heeft, kan een HTML-document dat ook. HTML bevat 6 kopniveaus, <h1> – <h6>, hoewel u er gewoonlijk slechts 3 tot 4 gebruikt:

<!-- 4 heading levels: -->
<h1>My main title</h1>
<h2>My top level heading</h2>
<h3>My subheading</h3>
<h4>My sub-subheading</h4>

Alinea’s

Zoals hierboven uitgelegd, zijn <p>-elementen bedoeld om alinea’s met tekst te bevatten; je zult deze vaak gebruiken bij het markeren van gewone tekstinhoud:

<p>Dit is een enkele alinea</p>

Voeg uw voorbeeldtekst toe (u zou deze moeten hebben uit Hoe ziet uw website eruit?) in een of enkele alinea’s, direct onder uw <img>-element.

Lijsten

Veel van de inhoud van het web bestaat uit lijsten en HTML heeft hiervoor speciale elementen. Het opmaken van lijsten bestaat altijd uit minimaal 2 elementen. De meest voorkomende lijsttypen zijn geordende en ongeordende lijsten:

Ongeordende lijsten zijn voor lijsten waarbij de volgorde van de artikelen er niet toe doet, zoals een boodschappenlijstje. Deze zijn verpakt in een <ul> element. Geordende lijsten zijn voor lijsten waarbij de volgorde van de items er toe doet, zoals een recept. Deze zijn verpakt in een <ol> element. Elk item in de lijsten wordt in een <li> (lijstitem) element geplaatst.

Als we bijvoorbeeld het deel van het volgende alineafragment in een lijst willen veranderen

<p>
   Bij Mozilla zijn we een wereldwijde gemeenschap van technologen, denkers en bouwers
   samenwerken…
</p>

We zouden de opmaak hierop kunnen aanpassen

<p>Bij Mozilla zijn we een wereldwijde gemeenschap van</p>

<ul>
   <li>technologen</li>
   <li>denkers</li>
   <li>bouwers</li>
</ul>

Links

Links zijn erg belangrijk — ze maken het web tot een web! Om een link toe te voegen, moeten we een eenvoudig element gebruiken — <a> — "a" is de korte vorm voor "anchor". Volg deze stappen om van tekst in uw alinea een link te maken:

Kies wat tekst. We kozen voor de tekst "Mozilla Manifesto". Wikkel de tekst in een <a>-element, zoals hieronder weergegeven:

<a>Mozilla-manifest</a>

Geef het <a>-element een href-attribuut, zoals hieronder weergegeven:

<a href="">Mozilla-manifest</a>

Vul de waarde van dit attribuut in met het webadres waarnaar je de link wilt hebben:

<a href="https://www.mozilla.org/en-US/about/manifest/">Mozilla-manifest</a>

U krijgt mogelijk onverwachte resultaten als u het gedeelte https:// of http://, het protocol genoemd, aan het begin van het webadres weglaat. Nadat u een link hebt gemaakt, klikt u erop om er zeker van te zijn dat deze u naar de gewenste bestemming stuurt.

Categorieën: Code

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *